آخرین اخبار

اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

انجمن معلمان ریاضی کرمانشاه “اولین کنفرانس آموزش و کابرد ریاضیات”  را در تاریخ های ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۹۶ برگزار می کند، ضمناً به اطلاع می رساند مهلت ارسال مقالات تا ۷ تیرماه تمدید شد. مهلت ارسال مقاله: ۷ تیرماه ۱۳۹۶ مهلت ثبت نام نهایی: ۱۵ تیر ماه۱۳۹۶ http://www.kermanshahmath.ir تلگرام کنفرانس: kermanshahmath@