آخرین اخبار

میزگرد چالش های مهندسی برق- گرایش قدرت

دومین میزگرد “چالش های مهندسی برق- گرایش قدرت” روز چهارشنبه تاریخ ۹۵/۱۱/۱۳ ساعت ۱۴ الی ۱۶ با حضور نخبگان صنعت برق و دانشگاه در محل سالن فردوسی پژوهشگاه نیرو برگزار می گردد. اطلاعات بیشتر در سایت ذیل موجود می باشد: http://www.nri.ac.ir/NRI-seminars