آخرین اخبار

نتیجه انتخابات هیأت مدیره

نتیجه انتخابات ضمن تشکر از مشارکت اعضای محترم جهت شرکت در یازدهمین دوره انتخابات هیأت مدیره شاخه غرب نتیجه انتخابات به شرح ذیل به اطلاع می رسد: نتایج شمارش آرا یازدهمین دوره انتخابات انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب در آذر ماه ۱۳۹۸    ۱- آقای دکتر سلیمان شیرزادی ۲- آقای پروفسور حسن بیورانی […]

نتایج انتخابات هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک

نتایج انتخابات هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک نتایج برگزیدگان انتخابات دهمین دوره هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب به ترتیب اخذ آراء به شرح ذیل می باشد: ۱- آقای دکتر سلیمان شیرزادی ۲- آقای دکتر حسن بیورانی ۳- آقای مهندس فرزاد ناصح نیا ۴- آقای مهندس احسان مهدوی عباس آبادی […]