آخرین اخبار

معرفی ۲۲۸ دانشمند برتر ایرانی

معرفی ۲۲۸ دانشمند برتر ایرانی فهرست ۲۲۸ پژوهشگر ایرانی که در جمع پژوهشگران یک درصد دنیا قرار گرفتند نشان می‌دهد محققان دانشگاه تهران و محققان رشته مهندسی بیشترین سهم را در این فهرست دارند. جهت مشاهده، آدرس ذیل را کلیک نمایید.   http://waeee.ir/wp-content/uploads/2017/04/ISI-ESI.pdf