آخرین اخبار

معرفی اعضاء دوازدهمین دوره هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب

به اطلاع اعضای محترم انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب می‌‌رساند انتخابات هیأت مدیره این شاخه همزمان با سایر شاخه‌ها به صورت الکترونیکی اسفندماه سال ۱۴۰۰ برگزار گردید و اعضاء به شرح لیست ذیل انتخاب شدند. همچنین ارکان هیأت مدیره پس از انتخابات داخلی به شرح ذیل تعیین گردیدند: ۱- آقای مهندس علی اسدی، […]