آخرین اخبار

اطلاعیه شماره ۸۳

اطلاعیه شماره ۸۳   انتخابات هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب   انتخابات چهاردهمین دوره هیأت مدیره مرکزی و یازدهمین دوره شاخه غرب انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در تاریخ ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آذر ماه به صورت الکترونیکی و از طریق سایت مرکزی برگزار می گردد، لازم است اعضای […]

فرآیند انتخابات هیأت مدیره

“اطلاعیه انتخابات هیأت مدیره” انتخابات سال ۱۳۹۶ هیأت‌ مدیره شاخه مرکزی و شاخه غرب انجمن مهندسین برق و الکترونیک انتخابات سال ۱۳۹۶ هیأت‌مدیره مرکزی انجمن همزمان با انتخابات هیأت‌مدیره شاخه‌ها در روزهای ۶ تا ۸ آذرماه به صورت الکترونیکی و در سایت انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران به نـشـانی www.iaeee-iran.org انجام خواهد شد. اعضای […]