آخرین اخبار

سمینارهای تخصصی پژوهشگاه نیرو

جهت اطلاع علاقه‌مندان و اعضای محترم، “برنامه سمینارهای تخصصی پژوهشگاه نیرو در تابستان ۱۳۹۶” بشرح ذیل می باشد. تلفن: ۸۸۰۸۳۳۶۵-۰۲۱      فکس: ۸۸۰۷۸۲۹۶ http://www.nri.ac.ir/NRI-seminars