آخرین اخبار

روش شرکت در انتخابات هیأت مدیره در سال ۱۴۰۰

انتخابات سال ۱۴۰۰ انجمن همانند سال های گذشته به صورت الکترونیکی و از طریق سایت مرکزی برگزار خواهد شد (www.iaeee-iran.org) در این دوره، علاوه بر هیئت مدیره مرکزی، انتخابات  شاخه غرب نیز در سایت مرکزی برگزار خواهد شد. اعضای محترم انجمن برای مشارکت در انتخابات می توانند از طریق لینک هایی که از روز دوشنبه […]