آخرین اخبار

سمینار کنترل سلسله مراتبی ریزشبکه های الکتریکی

به اطلاع می رساند فایل ارائه سمینار “کنترل سلسله مراتبی ریزشبکه های الکتریکی” که توسط دکتر قباد شفیعی برگزار گردید جهت استفاده علاقه‌مندان محترم در لینک ذیل موجود می باشد: http://waeee.ir/wp-content/uploads/2018/01/Hierarchical-Control-of-Microgrids-Q.-Shafiee-Oct.-28-20171.pdf تصاویر سمینار