آخرین اخبار

سمینار برق رسانی به صنایع خودروسازی در آمریکا؛ دستورالعمل ها، انگیزه ها و مشوق ها

پژوهشگاه نیرو سمینار “برق رسانی به صنایع خودروسازی در آمریکا؛ دستورالعمل ها، انگیزه ها و مشوق ها” را روز دوشنبه ۹۵/۱۰/۱۳ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ در محل سالن فردوسی پژوهشگاه نیرو برگزار می کند. ارائه دهنده: آقای دکتر امیرحسین رنجبر، دکتری مهندسی برق از دانشگاه تگزاس اطلاعات بیشتر در سایت ذیل موجود می باشد: http://www.nri.sc.ir/NRI-seminars […]