آخرین اخبار

خبرنامه شماره ۲۷

خبرنامه شماره ۲۷ انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب علاقه‌مندان محترم جهت مطالعه “خبرنامه” شماره ۲۷ انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب فایل ذیل را کلیلک نمایید. http://waeee.ir/wp-content/uploads/2020/02/khabarnameh27.pdf