آخرین اخبار

توصیه های بهداشتی در خصوص پیشگیری از کرونا

توصیه های بهداشتی در خصوص کرونا ویروس   مدیر گروه بیماریهای عفونی دانشکده پزشکی : از مسافرت غیر ضروری به مناطقی که بروز ویروس کرونا در آنجا  گزارش شده ، خودداری نمایید. به نقل از  روابط عمومی دانشکده پزشکی : با توجه به شیوع ویروس جدید کرونا در جهان،  دکتر مهشید طالبی طاهر؛ استاد و […]