آخرین اخبار

بازدید علمی و آشنایی با مجموعه سد و نیروگاه داریان

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب در نظر دارد برنامه بازدید از مجموعه سد و نیروگاه داریان را روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ برای اعضای شاخه غرب برگزار کند. اعضاء محترم جهت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ با شماره تلفن دبیرخانه انجمن ۳۸۲۳۷۳۷۹-۰۸۳ و یا دبیر انجمن آقای مهندس عادل […]