آخرین اخبار

اولین دوره مسابقات مهارت شغلی

کرمانشاه میزبان اولین دوره مسابقات مهارت شغلی شرکت های توزیع برق غرب کشور “اولین دوره مسابقات مهارت شغلی شرکت های توزیع نیروی برق استان های غربی و شمال غربی کشور” به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه طی روزهای۲۵ و ۲۶ مهرماه سال جاری برگزار می شود. هدف از برگزاری این مسابقات: ایجاد فرصتی […]