آخرین اخبار

انتخابات سال ۱۳۹۸

انتخابات سال ۱۳۹۸ هیأت مدیره مرکزی و شاخه غرب انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران به اطلاع می رساند اعضای محترم جهت شرکت در انتخابات در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آذرماه به سایت www.iaeee-iran.org مراجعه نموده و شماره فعال را جهت ارسال کدملی و دریافت کلمه عبور و رمز کاربری دریافت نمایند. سامانه پیامکی […]