آخرین اخبار

نتایج انتخابات هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک

نتایج انتخابات هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک نتایج برگزیدگان انتخابات دهمین دوره هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب به ترتیب اخذ آراء به شرح ذیل می باشد: ۱- آقای دکتر سلیمان شیرزادی ۲- آقای دکتر حسن بیورانی ۳- آقای مهندس فرزاد ناصح نیا ۴- آقای مهندس احسان مهدوی عباس آبادی […]