آخرین اخبار

انتخابات هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک

به اطلاع اعضای محترم می‌رساند جهت شرکت در انتخابات انجمن روزهای۱۷،۱۶و۱۸ اسفند با مراجعه به سایتwww.iaeee-iran.orgو وارد نمودن شماره همراه و دریافت کلمه عبور، پروسه انتخابات انجام خواهد شد. دبیرخانه انجمن مهندسین برق شاخه غرب

اطلاعیه شماره ۸۳

اطلاعیه شماره ۸۳   انتخابات هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب   انتخابات چهاردهمین دوره هیأت مدیره مرکزی و یازدهمین دوره شاخه غرب انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در تاریخ ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آذر ماه به صورت الکترونیکی و از طریق سایت مرکزی برگزار می گردد، لازم است اعضای […]

اطلاعیه

اطلاعیه به اطلاع اعضاء محترم انجمن مهندسین برق و الکترونیک می رساند چهاردهمین دوره انتخابات هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران و یازدهمین دوره انتخابات هیأت مدیره شاخه غرب “روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آذرماه” به صورت اینترنتی انجام خواهد شد.

اطلاعیه انتخابات

اطلاعیه شماره ۶۹ انتخابات هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران و شاخه غرب

اطلاعیه انتخابات هیأت مدیره

اطلاعیه به اطلاع کلیه اعضاء محترم انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران می رساند آن دسته از اعضای پیوسته که تمایل به نامزدی جهت انتخابات هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران و هیأت مدیره شاخه غرب دارند درخواست خود را به همراه رزومه تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه به دبیرخانه انجمن شاخه غرب […]