آخرین اخبار

انتخاب ارکان هیئت مدیره شاخه غرب

انتخاب ارکان هیئت مدیره شاخه غرب ارکان هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب روز شنبه ۹۸/۱۰/۲۱ پس از انتخابات داخلی به شرح ذیل مشخص گردید: آقای مهندس علی اسدی (رئیس) آقای مهندس امیدعلی مرآتی (نایب رئیس) آقای مهندس عادل رستمی تبار (دبیر) آقای دکتر سلیمان شیرزادی (خزانه‌دار) آقای دکتر حسن بیورانی(عضو […]