آخرین اخبار

پانل های خورشیدی

تکنولوژی های نوین در ساخت پانل های خورشیدی، ارائه توسط دکتر محمد رزاقی از دانشگاه کردستان  

بازدید شرکت پروسکه

سه شنبه مورخ ۹۳/۹/۴ ساعت ۱۰:۰۰ بازدید از کارگاه تولیدی شرکت پروسکه با حضور شماری از اعضای انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب

بازدید سد داریان

در مورخ ۹۴/۲/۳۰ به همت انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب برنامه بازدید پروژه در حال احداث فوق‌الذکر فراهم گردید که مورد استقبال اعضاء و همکاران محترم صنعت برق غرب کشور قرار گرفت. اهداف اصلی طرح: تأمین آب کشاورزی با تنظیم آب مورد نیاز تونل انتقال آب نوسود تولید ۵۰۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی […]