معرفی انجمن – انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران | شاخه غرب

معرفی انجمن

در سال ۱۳۷۰ هیئت مؤسس IEEE  شاخه ایران  که جمعی از تشکل مهندسین عضو IEEE آمریکا بودند“ جامعه مهندسین برق و الکترونیک ” را تأسیس کردند ، همزمان گروهی از اساتید دانشگاه شریف با هدف مشابه“ جامعه مهندسین برق و الکترونیک ” را تأسیس کردند که عضویت در این انجمن با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر مقدور بود. در اواخر سال ۷۰ هیأت مدیره جامعه مهندسین پیشنهاد ادغام دو نهاد را دادند.

در سال ۱۳۷۱ “ جامعه مهندسین برق و الکترونیک ” با  ملیت ایرانی از ادغام  دو سازمان فوق شکل گرفت ، ۱۳۷۱/۱۲/۵ رسما ” با انتخابات هیأت مدیره آغاز به کار کرد. انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب نیز در تاریخ  ۱۳۷۵/۱۱/۲۶  بعد از شاخه های تهران ، اصفهان و چند شاخه دیگر آغاز به کار نمود و همگام با چهارمین دوره شاخه مرکزی، اولین  انتخابات هیأت  مدیره  برگزار  گردید و در حال حاضر  نهمین دوره  هیأت مدیره مشغول به کار می باشد.

گزارشی از  اعضاء حقیقی انجمن

تعداد اعضاء وابسته و پیوسته : ۵۰۲ نفر

تعداد اعضاء دانشجویی       : ۳۰۷ نفر