چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی (GIS) در صنعت آب و برق – انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران | شاخه غرب

چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی (GIS) در صنعت آب و برق

چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی (GIS) در صنعت آب و برق ۲۲ و ۲۳ آذرماه ۱۳۹۶ در اراک برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی ذیل مراجعه فرمایید.

http://WWW.4GIS.MPEDC.IR

IMG_20171202_223605