پانزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت

پانزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت

   به اطلاع می رساند “پانزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت” ۱۰ و ۱۱ دی ماه ۹۹ در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر بخش قدرت و کنترل دانشگاه شیراز برگزار می شود. لازم به ذکر است کنفرانس به علت شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاه: ۹ دی ماه ۱۳۹۹

info@ipaps.ir

http://www.ipaps.ir

persian-logo