نمایشگاه هفته پژوهش

حضور فعال انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه غرب و شرکت برق منطقه‌ای غرب در نمایشگاه هفته پژوهش

 انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب همزمان با هفته پژوهش و فن‌آوری در نمایشگاهی که به همین منظور در محل دائمی نمایشگاه‌ها در پارک شاهد کرمانشاه در روزهای ۲، ۳ و ۴ دی ماه برگزار گردید حضور داشت. در این نمایشگاه معرفی انجمن و فعالیت‌های آن ارائه گردید همچنین فعالیت‌های علمی و پژوهشی انجام گرفته توسط اعضای شاخه غرب به معرض نمایش گذاشته شد.

IMG_۲۰۱۹۱۲۲۳_۱۱۴۷۰۹IMG_۲۰۱۹۱۲۲۴_۲۱۴۴۱۶IMG_۲۰۲۰۰۱۰۴_۲۲۰۵۱۷IMG_۲۰۱۹۱۲۲۹_۲۱۱۱۱۹IMG_۲۰۱۹۱۲۲۴_۲۱۴۴۴۳IMG_۲۰۱۹۱۲۲۴_۱۰۵۲۴۲