نتیجه انتخابات هیأت مدیره

نتیجه انتخابات

ضمن تشکر از مشارکت اعضای محترم جهت شرکت در یازدهمین دوره انتخابات هیأت مدیره شاخه غرب نتیجه انتخابات به شرح ذیل به اطلاع می رسد:
نتایج شمارش آرا یازدهمین دوره انتخابات انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب در آذر ماه ۱۳۹۸

 

 ۱- آقای دکتر سلیمان شیرزادی

۲- آقای پروفسور حسن بیورانی

۳- آقای مهندس احسان مهدوی عباس آبادی

۴- آقای مهندس عادل رستمی تبار

۵- آقای مهندس فرزاد ناصح نیا

۶- آقای مهندس علی اسدی

۷- آقای مهندس فریبرز حاجیان

۸- آقای مهندس امیدعلی مرآتی

۹-آقای مهندس سید آرش زمانی موسوی

۱۰-آقای مهندس آرام قادری

۱۱-آقای مهندس فریبرز گلبار

۱۲-آقای مهندس محمدصادق ارشدی

۱۳-آقای مهندس ناجی قادرنژاد

۱۴-آقای مهندس کیوان کرانی

۱۵-آقای مهندس هیوا لهونیان

۱۶-آقای دکتر سامان حسینی همتی

۱۷-آقای مهندس محمدمهدی قربی

۱۸-آقای مهندس مجید سقایی

۱۹-آقای مهندس بابک افشاری

۲۰-آقای مهندس بابک حیدری