نتایج انتخابات هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک

نتایج انتخابات هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک

نتایج برگزیدگان انتخابات دهمین دوره هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب به ترتیب اخذ آراء به شرح ذیل می باشد:
۱- آقای دکتر سلیمان شیرزادی
۲- آقای دکتر حسن بیورانی
۳- آقای مهندس فرزاد ناصح نیا
۴- آقای مهندس احسان مهدوی عباس آبادی
۵- آقای مهندس عادل رستمی تبار
۶- آقای مهندس حمید هواسی
۷- آقای مهندس بابک حیدری
۸- آقای مهندس سامان حسینی همتی
۹- آقای مهندس فریبرز حاجیان
۱۰- آقای مهندس علیمراد مرادی مجد
۱۱- آقای دکتر صبحی بنی اردلانی
۱۲- آقای مهندس ناجی قادرنژاد
۱۳- آقای مهندس فریبرز گلبار
۱۴- آقای مهندس سید مسعود محجوب
۱۵- آقای مهندس محمدصادق ارشدی

بدیهی است ارکان هیأت مدیره در اولین جلسه دوره دهم پس از انتخابات داخلی مشخص خواهند شد.

 

نتایج برگزیدگان انتخابات سیزدهمین دوره هیأت مدیره مرکزی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران به ترتیب اخذ آراء به شرح ذیل می باشد:
۱- آقای دکتر گئورگ باباملک قره‌پتیان
۲- آقای دکتر حسن غفوری فرد
۳- آقای مهندس عبدالوحید مهدوی نیا
۴- آقای دکتر سلیمان شیرزادی
۵- آقای مهندس فرامرز سپری
۶- آقای مهندس محمد اله داد
۷- آقای مهندس غلامرضا خوش‌خلق
۸- آقای دکتر محمود جورابیان
۹- آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه
۱۰- آقای مهندس سید زمان حسینی
۱۱- آقای مهندس سید محمد هاشمی
۱۲- آقای مهندس سعید مهذب ترابی
۱۳- آقای مهندس فریدون خودنیا
۱۴- آقای مهندس ناصر یوسف‌پور
۱۵- آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی

بدیهی است ارکان هیأت مدیره در اولین جلسه دوره سیزدهم پس از انتخابات داخلی مشخص خواهند شد.