معرفی کتاب

معرفی کتاب “ایمنی سیتم های قدرت” تألیف آقایان:

  • دکتر نوید رضایی
  • مهندس محسن رضایی
  • مهندس محمدصادق ارشدی
  • مهندس فاتح عبدی

IMG_20181230_192645_045IMG_20181230_192657_913