معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن

معرفی کاندیداها

اعضاء محترم لطفاً جهت مشاهده و آشنایی با کاندیداهای انتخابات لینک ذیل را کلیک نمایید، شایان ذکراست انتخابات به صورت همزمان و اینترنتی در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آذرماه برگزار می گردد.

همچنین شایان ذکر است “آقای دکتر سلیمان شیرزادی” از شاخه غرب داوطلب در انتخابات هیأت مدیره مرکز انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران می باشند.

http://waeee.ir/wp-content/uploads/2019/12/kandida98.pdf