معرفی داوطلبان انتخابات هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب

انتخابات دوازدهمین دوره هیأت مدیره انجمن شاخه غرب و پانزدهمین دوره هیأت مدیره مرکزی در تاریخ های ۱۷،۱۶ و ۱۸ اسفندماه سال جاری به صورت الکترونیکی برگزار می گردد.

لیست داوطلبان را در لینک ذیل مشاهده بفرمایید، لازم به ذکر است آقای مهندس محمدجعفر بهمنی از شاخه غرب داوطلب انتخابات هیأت مدیره مرکزی نیز می باشند.