معرفی اعضاء دوازدهمین دوره هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب

به اطلاع اعضای محترم انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب می‌‌رساند انتخابات هیأت مدیره این شاخه همزمان با سایر شاخه‌ها به صورت الکترونیکی اسفندماه سال ۱۴۰۰ برگزار گردید و اعضاء به شرح لیست ذیل انتخاب شدند. همچنین ارکان هیأت مدیره پس از انتخابات داخلی به شرح ذیل تعیین گردیدند:

۱- آقای مهندس علی اسدی، رئیس شاخه غرب

۲- آقای دکتر سلیمان شیرزادی، نایب رئیس

۳- آقای مهندس عادل رستمی‌تبار، دبیر

۴- آقای مهندس احسان مهدوی، خزانه‌دار

برای مشاهده بقیه اعضاء لینک ذیل را کلیک نمایید.