ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران – انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران | شاخه غرب

ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران

“ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران” در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ در تبریز- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار می گردد.

http://www.icredg2018.azaruniv.ac.ir

E&D

تاریخ برگزاری کنفرانس:

۱۶و۱۷ اسفند ۱۳۹۶

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات:

۱۷/۹/۱۳۹۶

آخرین مهلت پیشنهاد کارگاه‌ها:

۳۰/۹/۱۳۹۶
اعلام نتایج پذیرش مقالات:

۳۰/۱۰/۱۳۹۶

محورهای کنفرانس

 • پیل سوختی
 • فتوولتاییک
 • برداشت انرژی
 • نیروگاه های آبی
 • انرژی در معماری
 • شبکه های هوشمند
 • انرژی زمین گرمایی
 • انرژی زیست محیطی
 • انرژی خورشیدی حرارتی
 • استفاده از انرژی جذر و مد
 • روش های ذخیره سازی انرژِی
 • منابع تولید پراکنده در بازار برق
 • منابع تجدید پذیر و تولید پراکنده
 • زیست توده و سوخت های بیولوژیکی
 • اثرات متقابل تولید پراکنده و شبکه توزیع
 • انرژی باد: جنبه های مکانیکی و الکتریکی
 • جنبه های اقتصادی منابع تجدید پذیر انرژی
 • قابلیت اطمینان سیستم های قدرت با تولید پراکنده
 • اثرات متقابل نیروگاه های تجدید پذیر بزرگ و شبکه انتقال
 • کاربرد مبدل های الکترونیک قدرت در انرژی های تجدیدپذیر
 • تحلیل اقتصادی برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر
 • سیاست گذاری و مدیریت انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار
 • سیستم های اطلاعات مکانی و داده های ماهواره ای با کاربرد انرژی های تجدید پذیر