سمینار تعیین منابع طبیعی زیرزمینی با استفاده از امواج الکترومغناطیسی

سمینار تعیین منابع طبیعی زیرزمینی با استفاده از امواج الکترومغناطیسی

زمان برگزاری: دوشنبه ۹۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴ الی ۱۶

مکان برگزاری: پژوهشگاه نیرو- سالن فردوسی

تلفن تماس: ۸۸۰۸۳۳۶۵- ۰۲۱   فکس: ۸۸۰۷۸۲۹۶- ۰۲۱

electro