سمینارهای تخصصی پژوهشگاه نیرو

جهت اطلاع علاقه‌مندان و اعضای محترم، “برنامه سمینارهای تخصصی پژوهشگاه نیرو در تابستان ۱۳۹۶” بشرح ذیل می باشد.

تلفن: ۸۸۰۸۳۳۶۵-۰۲۱      فکس: ۸۸۰۷۸۲۹۶

http://www.nri.ac.ir/NRI-seminars

 

NRI1