خبرنامه شماره ۲۵

خبرنامه شماره ۲۵

جهت مشاهده و دریافت خبرنامه شماره ۲۵ انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب لینک ذیل را کلیک نمایید.

http://waeee.ir/wp-content/uploads/2018/08/khabarnameh25.pdf