خبرنامه شماره ۱۶ انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب

“خبرنامه شماره ۱۶ انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب” منتشر شد، جهت دریافت خبرنامه لینک ذیل را کلیک نمایید.

http://waeee.ir/khabarnameh-16/