جلسه مشترک انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

نشست مشترک انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در مورخ ۹۷/۰۷/۰۴

   در راستای انعقاد تفاهم‌نامه مشترک جهت پیشبرد فعالیت‌های علمی و گسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی جلسه‌ای به میزبانی دکتر حبیبی ریاست دانشگاه آزاد کرمانشاه، مهندس مرادی مجد ریاست انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه و اعضای هیأت مدیره انجمن، همچنین دکتر زرافشانی ریاست کمیته آموزش، پژوهش و انتشارات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه، با هدف شناخت بیشتر مسائل و مشکلات صنعت برق و دانشگاه و نیازهای متقابل آنها به یکدیگر تشکیل گردید و توافقی به منظور تنظیم تفاهم‌نامه‌ای با هدف ارائه خدمات علمی و عملی متقابل حاصل گردید.

همچنین مهندس مرادی مجد با استقبال از همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه با صنعت برق در قالب طرح‌های برون دانشگاهی و کارآموزی دانشجویان بر گسترش این روابط تأکید داشتند.