تماس با ما – انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران | شاخه غرب

تماس با ما

کرمانشاه.۲۲ بهمن.میدان گلایول.شرکت برق منطقه ای غرب.انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران.شاخه غرب

کد پستی :  ۶۷۱۴۶-۳۱۳۸۷   تلفن تماس:  ۳۸۲۳۷۳۷۹-۰۸۳

کانال تلگرام انجمن : anjomanshakhhgharb@