تماس با ما

کرمانشاه – ۲۲ بهمن – میدان گلایول – شرکت برق منطقه ای غرب- انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب

کد پستی    :  ۶۷۱۴۶-۳۱۳۸۷

تلفن تماس    :  ۳۸۲۳۷۳۷۹-۰۸۳