تفاهم‎‌نامه همکاری انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تفاهم‌نامه همکاری بین
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب و
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

مقدمه:
این تفاهم‌نامه به منظور گسترش همکاری‌های متقابل و توسعه فعالیت‌های آموزشی- علمی، پژوهشی، فنی و تخصصی و استفاده از فضاهای آموزشی دانـشـگاه آزاد اسلامی به نمایندگی آقای محمدرضا حبیبی و انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب به نمایندگی آقای علیمراد مرادی مجد که در این تفاهم‌نامه به ترتیب دانشگاه آزاد و انجمن نامیده می‌شوند منعقد می‌گردد.

New Doc ۲۰۱۹-۰۱-۲۱