تصاویر “سمینار مقدمه‌ای بر سیستم‌های اسکادا” – انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران | شاخه غرب

تصاویر “سمینار مقدمه‌ای بر سیستم‌های اسکادا”

IMG_5189IMG_5194IMG_5198IMG_5199