تبریک روز مهندس – انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران | شاخه غرب

تبریک روز مهندس

پیام تبریک

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و “روز مهندس” بر مهندسان مبارک باد.

rooz-mohandes-3