بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می کند: “بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران”  ۱۲ الی ۱۴ اردیبهشت ۹۶

لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

http://www.icee2017.kntu.ac.ir

 

icee2017