بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق

اولین فراخوان ارائه مقاله

“بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق” اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در تهران برگزار می گردد. اطلاعات بیشتر در سایت به نشانل ذیل موجود می‌باشد.

http://www.epd-c.ir

 

IMG_20171202_223607