بازدید نیروگاه زاگرس – انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران | شاخه غرب

بازدید نیروگاه زاگرس

بازدیدی از نیروگاه سیکل ترکیبی زاگرس با حضور اعضای انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب روز دوشنبه مورخ ۹۳/۱۱/۶ ساعت ۱۰:۰۰ انجام شد که با ارائه توضیحات توسط کارشناسان نیروگاه مورد توجه حضار قرار گرفت.                                       نیروگاه گازی زاگرس در کیلومتر ۲۰ جاده کرمانشاه- همدان و در زمینی به مساحت ۱۴/۵ هکتار احداث شده است. واحدهای این نیروگاه از نوع توربین گازی ۹۴/۲v می باشند که واحد یک آن در تاریخ ۸۹/۴/۲۴ ، واحد دو در تاریخ ۸۹/۵/۷ ، واحد سه در تاریخ ۸۹/۱۱/۱۹ و واحد چهار آن در تاریخ ۹۰/۲/۲۵ به شبکه برق سراسری سنکرون گردید.                                                                                           این نیروگاه از طریق پست برق ۴۰۰ کیلوولت و از طریق خط شرق کرمانشاه و خط دیاله به شبکه برق سراسری متصل می‌باشد. گاز حاصل که نتیجه یک احتراق کامل بدون تولید دوده است، به سبب محدودیت‌های تکنولوژیکی مستقیماً قابل ارسال به توربین نمی‌باشد و لازم است خنک گردد.                                                                                                                                                        این کار توسط هوای اضافی ورودی به اتاق احتراق، از طریق کمپرسور انجام می‌گیرد. گاز داغ مناسب از نظر درجه حرارات، وارد توربین شده و بخش اعظم انرژی خود را به صورت انرژی مکانیکی دورانی، به توربین منتقل می‌‌کند و خود از طریق اگزوز با دمای حدود ۵۴۰ درجه سانتیگراد خارج می‌گردد. حدود دو سوم انرژی دورانی حاصله از توربین به مصرف گرداندن کمپرسور و یک‌سوم آن برای گردش ژنراتور به کار می‌رود. ژنراتوری که یا به صورت مستقیم و یا از طریق جعبه دنده با توربین هم‌محور و کوپله است، با میدان الکتریکی گردان خود، در استاتور، جریان الکتریسیته با ولتاژ از پیش طراحی شده تولید می‌نماید.