بازدید علمی و آشنایی با مجموعه سد و نیروگاه داریان

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب در نظر دارد برنامه بازدید از مجموعه سد و نیروگاه داریان را روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ برای اعضای شاخه غرب برگزار کند. اعضاء محترم جهت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ با شماره تلفن دبیرخانه انجمن ۳۸۲۳۷۳۷۹-۰۸۳ و یا دبیر انجمن آقای مهندس عادل رستمی تبار ۰۹۱۸۸۳۰۸۱۴۴ تماس حاصل نمایند.

شرایط ثبت نام:

  • بازدید صرفاً جهت اعضای انجمن که حق عضویت سال ۱۴۰۱ خود را به مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان تسویه نمایند، در ضمن ظرفیت پذیرش محدود است.

‏- شماره کارت مجازی بانک ملی انجمن: ۹۹۳۱ ۹۹۵۲ ۹۹۷۵ ۶۰۳۷

  • همراه داشتن کارت عضویت انجمن و یا کارت ملی برای ورود به مجموعه مذکور الزامی است.
  • در این بازدید رعایت پروتکل­های بهداشتی مقابله با بیماری کرونا الزامی است.‏/