اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

انجمن معلمان ریاضی کرمانشاه “اولین کنفرانس آموزش و کابرد ریاضیات”  را در تاریخ های ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۹۶ برگزار می کند، ضمناً به اطلاع می رساند مهلت ارسال مقالات تا ۷ تیرماه تمدید شد.

مهلت ارسال مقاله: ۷ تیرماه ۱۳۹۶

مهلت ثبت نام نهایی: ۱۵ تیر ماه۱۳۹۶

http://www.kermanshahmath.ir

تلگرام کنفرانس: kermanshahmath@

 

82550829-71652160