اولین دوره مسابقات مهارت شغلی

کرمانشاه میزبان اولین دوره مسابقات مهارت شغلی شرکت های توزیع برق غرب کشور

“اولین دوره مسابقات مهارت شغلی شرکت های توزیع نیروی برق استان های غربی و شمال غربی کشور” به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه طی روزهای۲۵ و ۲۶ مهرماه سال جاری برگزار می شود.

هدف از برگزاری این مسابقات: ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات فنی و تجارب حرفه ای و نهادینه نمودن این مهم است، کشف استعداد های کارکنان و فراهم نمودن بستر شکوفایی آن ها و همچنین ایجاد فرصت بازبینی فرآیند ها و فعالیت های واحد های مختلف شرکت از طریق شبیه سازی آنها می تواند کمک موثری به شرکت‌های توزیع برق کند.

 ۲۸ مسابقه درطول دو روز و دربین هفت استان کشور به صورت امتیازی برگزار می شود که شرکت های توزیع برق استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، تبریز، کردستان و کرمانشاه به رقابت باهم می پردازند. درمجموع ۱۶۰ نفر که شامل داوران و افراد شرکت کننده در مسابقات هستند در این دوره از مسابقات حضور خواهند یافت.