اولویت های تحقیقاتی صنعت برق سال ۹۷

اطلاعیه شماره ۷۵

علاقه مندان محترم جهت دسترسی به اولویت های تحقیقاتی صنعت برق سال ۹۷ به آدرس ذیل (سایت ساتب) مراجعه فرمایند.

 

http://satab.tavanir.org.ir

 

ete 75