انتخاب ارکان هیئت مدیره شاخه غرب

انتخاب ارکان هیئت مدیره شاخه غرب

ارکان هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب روز شنبه ۹۸/۱۰/۲۱ پس از انتخابات داخلی به شرح ذیل مشخص گردید:

آقای مهندس علی اسدی (رئیس)

آقای مهندس امیدعلی مرآتی (نایب رئیس)

آقای مهندس عادل رستمی تبار (دبیر)

آقای دکتر سلیمان شیرزادی (خزانه‌دار)

آقای دکتر حسن بیورانی(عضو اصلی)

آقای مهندس احسان مهدوی عباس آبادی(عضو اصلی)

آقای مهندس فرزاد ناصح نیا (عضو اصلی)

آقای مهندس فریبرز حاجیان (عضو اصلی)

آقای مهندس سید آرش زمانی موسوی (عضو اصلی)

آقای مهندس آرام قادری(عضو اصلی)

آقای مهندس فریبرز گلبار (عضو اصلی)

آقای مهندس ناجی قادرنژاد(عضو علی‌البدل)

آقای مهندس محمدصادق ارشدی (عضو علی البدل)

بازرسان اول و دوم:

آقای مهندس هیوا لهونیان

آقای مهندس کیوان کرانی

IMG_5315[1]IMG_5327[1]IMG_5324[1]IMG_5319[1]IMG_5322[1]