انتخابات هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک

به اطلاع اعضای محترم می‌رساند جهت شرکت در انتخابات انجمن روزهای۱۷،۱۶و۱۸ اسفند با مراجعه به سایتwww.iaeee-iran.orgو وارد نمودن شماره همراه و دریافت کلمه عبور، پروسه انتخابات انجام خواهد شد.

دبیرخانه انجمن مهندسین برق شاخه غرب