انتخابات سال ۱۳۹۸

انتخابات سال ۱۳۹۸ هیأت مدیره مرکزی و شاخه غرب انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

به اطلاع می رساند اعضای محترم جهت شرکت در انتخابات در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آذرماه به سایت www.iaeee-iran.org مراجعه نموده و شماره فعال را جهت ارسال کدملی و دریافت کلمه عبور و رمز کاربری دریافت نمایند.

سامانه پیامکی جهت ارسال کدملی و دریافت رمز کاربری و کلمه عبور:۰۹۹۱۲۸۰۲۵۴۱

با توجه به ترافیک ایجاد شده در طول شبانه‌روز، سامانه ارسال کدهای دسترسی از شماره‌های مختلف انجام خواهد شد به همین منظور جهت دریافت سامانه پیامکی روزانه به سایت فوق مراجعه نموده و اطلاعات جدید را دریافت نمایید.

شماره تلفن دبیرخانه انجمن: ۳۸۲۳۷۳۷۹-۰۸۳