اعضاء هئیت مدیره – انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران | شاخه غرب

اعضاء هئیت مدیره

مهندس علی اسدی
مدیرعامل شرکت  برق منطقه ای غرب
رئیس وعضو هیأت مدیره انجمن شاخه غرب

مهندس فرزاد ناصح نیا
کارشناس ارشد سابق دفتر تحقیقات شرکت برق منطقه ای غرب
کارشناس رسمی دادگستری کرمانشاه
عضو اصلی هیئت مدیره شاخه غرب

مهندس سید آرش زمانی موسوی
کارشناس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت برق منطقه‌ای‌ غرب / عضو اصلی هیأت مدیره شاخه غرب

مهندس عادل رستمی تبار
کارشناس ارشد بهره‌برداری دیسپاچینگ شرکت برق منطقه‌ای غرب
دبیر و عضو هیأت مدیره شاخه غرب

مهندس احسان مهدوی عباس آبادی
کارشناس شرکت توزیع نیروی برق  کرمانشاه
عضو اصلی هیأت مدیره شاخه غرب

پروفسور حسن بیورانی
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
عضو اصلی هیأت مدیره شاخه غرب

مهندس فریبرز حاجیان
مدیر سابق دفتر تحقیقات شرکت برق منطقه ای غرب
عضو اصلی هیأت مدیره شاخه غرب

مهندس امید علی مرآتی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
نائب رئیس و عضو هیأت مدیره انجمن شاخه غرب

مهندس محمدصادق ارشدی
مدیر پیشین امور انتقال نیروی برق کردستان/ عضو علی البدل  شاخه غرب

مهندس ناجی قادرنژاد
مدیر امور انتقال کردستان/ عضو علی البدل مدیره شاخه غرب

مهندس آرام قادری
نماینده علمی ماهنامه امواج برتر
عضو اصلی هیئت مدیره شاخه غرب

مهندس فریبرز گلبار
کارشناس مسئول سوابق برآورد بار و انرژی برق منطقه ای غرب
عضو اصلی هیأت مدیره شاخه غرب

مهندس هیوا لهونیان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
بازرس شاخه غرب

مهندس کیوان کرانی
مجری پستهای استان ایلام / شرکت برق منطقه ای غرب
بازرس شاخه غرب

دکتر سلیمان شیرزادی
معاونت آموزشی و پژوهشی و عضو هیأت علمی آموزشکده فنی و حرفه‌ای کرمانشاه
عضو هیأت مدیره و خزانه‌دار انجمن شاخه غرب