اعضاء هئیت مدیره

مهندس علیمراد مرادی ‌مجد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه رئیس وعضو هیأت مدیره انجمن شاخه غرب

مهندس فرزاد ناصح نیا
کارشناس ارشد شرکت برق منطقه ای غرب
دبیر و عضو هیأت مدیره انجمن شاخه غرب

مهندس سید آرش زمانی موسوی
کارشناس ناظر سنجش انرژی شرکت برق منطقه‌ای‌ غرب / عضو علی‌البدل هیأت مدیره شاخه غرب

مهندس عادل رستمی تبار
کارشناس بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای غرب
عضو اصلی هیأت مدیره شاخه غرب

مهندس احسان مهدوی
مدیر برق مرکز کرمانشاه
عضو اصلی هیأت مدیره شاخه غرب

پروفسور حسن بیورانی
مدیرگروه برق و عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
عضو اصلی هیأت مدیره شاخه غرب

مهندس فریبرز حاجیان
بخش خصوصی
عضو اصلی هیأت مدیره شاخه غرب

مهندس محمدمصطفی نجفیان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
نائب رئیس و عضو هیأت مدیره انجمن شاخه غرب

مهندس محمدصادق ارشدی
مدیرامور انتقال کردستان/ عضو اصلی هیأت مدیره انجمن شاخه غرب نماینده شاخه در استان کردستان

مهندس ناجی قادرنژاد
کارشناس ارشد رله و حفاظت و کنترل مدار و dcs شرکت برق منطقه‌ای غرب - امور انتقال کردستان/ عضو اصلی هیأت مدیره شاخه غرب

مهندس سید مسعود محجوب
رئیس و عضو هیأت علمی مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب / بازرس شاخه غرب

دکتر یزدان باتمانی
مدرس دانشگاه کردستان
عضو اصلی هیأت مدیره شاخه غرب

مهندس هادی شیرخانی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
بازرس شاخه غرب

دکتر صبحی بنی اردلانی
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
عضو اصلی هیأت مدیره شاخه غرب

دکتر سلیمان شیرزادی
معاونت آموزشی و پژوهشی و عضو هیأت علمی آموزشکده فنی و حرفه‌ای کرمانشاه
عضو هیأت مدیره و خزانه‌دار انجمن شاخه غرب